::: PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW :::

<< Z A M K N I J >>

 

SPIS TREŚCI

Wstęp ..............................................................................................................................................5

1. Badanie podstawowych źródeł światła......................................................................................7

2. Badanie charakterystyk źródeł światła ...................................................................................23

3. Badanie wyłączników mechanizmowych niskiego napięcia ...................................................43

4. Badanie styczników niskiego napięcia ....................................................................................67

5. Badanie charakterystyk termobimetali ...................................................................................81

6. Badanie charakterystyk czasowo-prądowych urządzeń ochronnych ....................................93

7. Badanie środków ochrony przed dotykiem pośrednim .........................................................111

8. Badanie wybranych środków ochrony przed porażeniem ....................................................131

9. Modelowanie układów zasilania oraz obciążeń odbiorców przemysłowych .......................149

 

 

Copyright © 2003-2007 Politechnika Opolska
::Instytut Elektroenergetyki::