45-758 Opole, ul. Prószkowska 76

tel: (077) 449 8057

fax: (077) 449 9937

e-mail: ieeo@po.opole.pl

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły,

Z-ca Dyrektora: dr hab. inż. Sebastian Borucki – prof. PO


I. KATEDRA TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ I MATERIAŁOZNAWSTWA

Dr hab. inż. Stefan Wolny, prof. PO – Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, prof. zw.

Dr hab. inż. Maciej Zdanowski, prof. PO

Dr inż. Łukasz Nagi

Dr inż. Marek Szmechta

II. KATEDRA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. zw. – Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO

Dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO

Dr inż. Ireneusz Urbaniec

III. KATEDRA ELEKTROENERGETYKI

Dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO – Kierownik Katedry

Dr inż. Andrzej Włóczyk

Dr inż. Barbara Kucharska

Dr inż. Wiesław Kopterski

Dr inż. Michał Kozioł

IV. KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. zw. – Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO

Dr inż. Paweł Aksamit

Dr inż. Szczepan Paszkiel

Dr inż. Michał Kunicki